1. - 4. stopp

Kapitlene 1 - 4 i På Norsk Før tar for seg utviklingen av språk og litteratur fra den tidlige begynnelse til 1500 e.Kr.

Her finner du oppgaver og linker knyttet til temaer som på ulike måter og tidspunkt har preget tale- og skriftspråk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.07.2007

© Cappelen Damm AS