Kapittel 3 - Fortellinger

Her finner du oppgaver, lyttestoff og nyttige lenker.

  • Husker du alt du lærte i dette kapitlet? Du kan repetere stoffet fra GRUNNBOKA i Repetisjonsoppgaver.  
  • Du kan også arbeide videre med temaene i kapitlet under Temaoppgaver. Her kan du finne større oppgaver med lenker, bilder, lyd og film knyttet til.
  • Ønsker du å lytte til hele teksten fra GRUNNBOKA, kan du velge Lytt til kapitlet.
  • Hvis du eller gruppa arbeider med ett eller flere av temaene i kapittel 3, fins det mye informasjon under Nyttige lenker.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.11.2007

© Cappelen Damm AS