Kapittel 9-10: Nynorsk

Her finn du oppgåver og nyttige lenkjer knytta til kapittel 9 viss du har nynorsk som hovudmål og knytta til kapittel 10 viss du har nynorsk som sidemål.

  • Hugsar du alt du lærte i dette kapitlet? Du kan repetere stoffet frå GRUNNBOKA i Repetisjonsoppgåver.  
  • Du kan også arbeide vidare med temaa i kapitlet under Temaoppgåver. Her kan du finne større oppgåver med lenkjer, bilete, lyd eller film knytte til.
  • Viss du eller gruppa arbeider med eitt eller fleire av temaa i kapittel 10, finst det mykje informasjon under Nyttige lenkjer. 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.02.2009

© Cappelen Damm AS