Les om På norsk 1-3

Læreverket består av:

På norsk – FØR
På norsk – GRUNNBOK
På norsk – LES
På norsk – LYTT
På norsk – FOR LÆREREN

På norsk har én grunnbok for hvert årstrinn, med tekster på to nivåer og oppgaver på tre nivåer. Bredde i presentasjon av sjangere og variasjon i aktiviteter gir en systematisk opplæring i norsk. En tydelig differensieringsmodell skaper gode læringsopplevelser og følelse av mestring. Komponentløsningen gir et fleksibelt norskverk som sikrer måloppnåelsen på slutten av 10. trinn. Formidlingen av fagstoffet er elevvennlig gjennom en tydelig struktur og med språk som er tilpasset målgruppa.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2010

© Cappelen Damm AS