Velkommen til På norsk-nettsted!

Grunnbok 1

På norsk 1-3 er Cappelens læreverk i norsk for ungdomstrinnet

Nettstedet har utfyllende og differensierte oppgaver med utgangspunkt i bøkene. Du får blant annet anledning til å benytte flere kilder ved aktuelle nettsteder for fordypning og videre arbeid, ved siden av enkle interaktive oppgaver for utvikling av språklige ferdigheter.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2011

© Cappelen Damm AS